e-Services

News and Events

16.3 ലക്ഷം രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായി ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 163 ഗ്രാം എൽ. എസ് .ഡി യുമായി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അറസ്റ്റിലായത് ...

Read News

ശിശു സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ശിശു സൗഹൃദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയി പ്രഖാപിച്ചു

View Gallery

Crime Statistics

  • 1.45
  • 1.38
  • 1.33
  • 1.24
  • 1.71
  • 2.35
  • 1.85

Figures in Ten Thousands

Source: District Crime Records Bureau